Close

30 maja 2014

Mrozoodporność T. fortunei

Poniższa rycina przedstawia wrażliwość na mróz poszczególnych części młodego okazu Szorstkowca Fortunego (T. Fortunei).

 

Legenda:

LTi = temperatura w C, podczas której zaobserwowano pierwsze uszkodzenia

LT50 = temperatura podczas której 50% tkanek obumarło

(Larcher and Winter,1981)

Źródło: „Cold Damage on Palms” Timothy K. Broschat, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida

http://edis.ifas.ufl.edu/mg318#FIGURE%2011