Close

Ochrona zimowa

Domek osłona zimowa dla palm

Powyżej: Przykład profesjonalnej ochrony zimowej. Autor: joe_g – północne Ohio.

Ogólne zasady i wskazówki

Nie dajcie się nabrać na obietnice zadziwiającej mrozoodporności roślin, które podają sprzedawcy.

Często są one mocno naciągane w celu maksymalizacji sprzedaży. Wielokrotnie podawane są również mrozy, jakie roślina przeżyła będąc pod okryciem, nie wspominając o tym, że temperatura pod okryciem jest od kilku do kilkunastu stopni wyższa, niż temperatura otoczenia. Na pewno rośliny stojące w ogrzewanych szklarniach lub pochodzące z rejonów o zimach z dodatnimi temperaturami, które nie są hartowane od małego, mogą być znacznie mniej odporne na trudne warunki atmosferyczne. Należy brać to pod uwagę planując zakup. Każda roślina jest inna, więc podawana wytrzymałość na mróz jest tylko orientacyjna i czysto teoretyczna.

Strefy klimatyczne USDA

Szukając roślin zapewne natkniecie się na pojęcie strefy USDA (United States Department of Agriculture, czyli Departament rolnictwa Stanów Zjednoczonych). Stosuje się je dla oznaczania mrozoodporności roślin i są one przedziałem średniej wieloletniej temperatury minimalnej. Czyli w skrócie im roślina ma podany niższy numer strefy USDA, tym teoretycznie większe mrozy powinna znieść.
Strefy mrozoodporności są jedynie wskazówką przy wyborze roślin. Nie możemy zapominać czynnikach, wpływających na zdolność roślin do tolerowania niskich temperatur, czyli wilgotność powietrza i gleby, grubość i długość zalegania pokrywy śnieżnej, nasłonecznienie w okresie zimowym i wiosennym, rodzaj gleby oraz siła i kierunki wiatru.

 

Strefy klimatyczne w Europie

Poniższa mapka przedstawia rozkład stref klimatycznych w Europie i może być pomocna osobom mieszkającym za granicami Polski. Jak widzimy na naszym kontynencie jest wiele miejsc doskonale nadających się do uprawy z powodzeniem palm mrozoodpornych.

Strefy USDA w Europie

Strefy USDA w Polsce

Generalnie Polska leży w większości w strefach klimatycznych 6a i 6b, czyli najniższe średnie temp. od -18C do – 23C, choć zdarzają się miejsca w kraju wchodzące w skład strefy 7, czyli cieplejszej (oraz miejsca bardzo zimne, czyli strefa 5).

5b od -26.0°C do -23.4°C
6a od -23.3°C do -20.6°C
6b od -20.5°C do -17.8°C
7a od -17.7°C do -15.0°C
7b od -14.9°C do -12.3°C

Strefy mrozoodporności w Polsce

Zbudowano na mapie z http://freevectormaps.com

Z uwagi na nieprzewidywalność pogody należy pamiętać, iż przynależność do danej strefy klimatycznej nie gwarantuje nam, że temperatura nie spadnie poniżej  określonych minimów. Wręcz przeciwnie: musimy być na to przygotowani. Podział na strefy jest czysto teoretyczny i nie należy go traktować jako pewnik przy wyborze roślin.


Mikroklimat

Istnieją miejsca, w których mamy do czynienia z mikroklimatem, czyli lokalną strefą, gdzie klimat różni się od otoczenia. Może to być cały region, dolina, czy nawet miejsce w ogrodzie.

Czynnikami tworzącymi mikroklimat mogą być: odległość od zbiorników wodnych, nachylenie terenu, budynki, inne rośliny, ekspozycja na słońce etc.

Najprostszym sposobem wykorzystania takiego miejsca u siebie i stworzenia mikroklimatu jest przykładowo posadzenie  rośliny przy południowej ścianie budynku. Dzięki temu będzie lepiej chroniona, niż palma rosnąca w innej, nieosłoniętej części ogrodu i powinna wytrzymać kilka stopni więcej mrozu.

Odśnieżarki w najlepszych cenach

Zima w naszym klimacie to największe wyzwanie dla hodowców. Mimo, iż dana roślina ma określoną mrozoodporność, jest ona uzależniona od wielu czynników: strefy klimatycznej, miejsca, w którym roślina rośnie, wiatru (który jest jednym z głównych powodów zniszczenia liści), opadów, wieku rośliny, jej pochodzenia oraz czy była jako sadzonka hartowana, czy nie.
Zimowanie gatunków tzw. egzotycznych w naszym kraju to spore ryzyko i musimy być zawsze przygotowani na najgorszy możliwy scenariusz.